Lavollen

Lavollen

Om hytta

  • Område
  • Betjeningsgrad
    Servering
  • Sengeplasser
    Ingen sengeplasser
  • Åpningstider
Serveringssted i Trondheimsmarka.
Sist oppdatert 22.03.2019