Jørgenhytta

  Legg til huskeliste
  48
  SjekkUT-besøk

  Annonse

  Jørgenhytta er en fin tømmerkoie som ligger midt på Krokskogen. Kort vei til Tyrifjorden og Kongens utsikt. Fra hytta er det flere muligheter for utsiktstopper som Skarpsnoåsen på 520 moh eller Tømmeråsen på 522 moh.

  Bestilling

  Jørgenhytta er ubetjent og åpnes med

  Annonse
  OslomarkaKrokskogen

  Adkomst mulig med

  • Sykkel

  Adkomst sommer

  Fra Kleivstua (parkering og bom) på blåsti 3,1 km til Sørsetra og blåsti 0,4 km videre til Jørgenhytta.

  Fra Sundvollen (buss) ca 0,5 km på vei og ca 1,5 km på sti opp Krokkleiva til Kleivstua og derfra 3,5 km på blåsti videre over Sørsetra til hytta.

  Fra Sollihøgda (buss og parkering) på blåmerket sti 8,5 km over Holmevann, Toresplassen og Kneikaseter til Sørsetra, og videre på blåsti 0,4 km til hytta.

  Fra Sollihøgda (buss og parkering) på blåsti 7,1 km over Damtjern til Sørsetra og videre på blåsti 0,4 km til hytta.

  Fra Høymyr (parkering) med sykkel på vei og trillesti til sør for Sørsetra og vestover på traktorvei til skilt mot hytta. Ca 6,5 km.Videre 0,2 km på blåsti til hytta.

  Fra Kleivstua (parkering) med sykkel på vei til veidele sør for Sørsetra og traktorvei videre vestover til skilt mot hytta. Ca 3,5 km. Videre 0,2 km på blåsti til hytta.

  Adkomst vinter

  Fra Sollihøgda til Sørsetra er det flere alternativer: - Linjeløypa (korteste): 7,5 km - Toresplassløypa (kupert): ca 8 km - Djupdalsløypa (snøsikker): 8,5 km - Over Finneflaksetra (scooterkjørt): 9,8 km km

  Fra Kleivstua til Sørsetra er det 2 alternativer: - Over Kongens Utsikt og Finneflaksetra (kupert, scooterkjørt): 6,5 km - Hovedløypa (kortest): 3,5 km

  Fra Sørsetra følg blåmerket rute (upreparert, men lett) 0,4 km til Jørgenhytta.

  Se mer på Skiforeningen

  SjekkUT | Jørgenhytta

  Samle på fjelltopper, hytter og andre turmål over hele landet med SjekkUT i UT-appen.

  Les mer om SjekkUT
  48

  SjekkUT-besøk