Skagastølsbu - Hytta på Bandet

Skagastølsbu - Hytta på Bandet

Om hytta

  • Område
  • Betjeningsgrad
    Nødbu
  • Sengeplasser
    Ingen sengeplasser
  • Åpningstider
    Hele året

Hytta er nødbu for alle som er på tur i området. Hytta eies av DNT Oslo og Omegn, og tilsynet av hytta skjer i samarbeid med Luster Røde Kors Hjelpekorps.

Hyttas status som nødbu endres ikke selv om hytta nå er satt i god stand. Den er ikke tilrettelagt for overnatting i mangel av alternative bygninger å rømme til i tilfelle brann. Det er vedovn på hytta, men ikke ved på grunn av manglende transportløyve i nasjonalparken. De som vil kan selvsagt bære med seg noen vedkubber og få en lunk i hytta. Om en nødsituasjon oppstår finnes det førstehjelps- og nødutstyr.

Vi håper du som fjellvandrer/klatrer får en fin tur, og om du benytter hytta forlater den ryddig og i god stand.

Dersom du tar i bruk førstehjelpsutstyret eller ønsker annen informasjon kontakt:

DNT Oslo og Omegn tlf 22 82 28 00 e-mail: post@dntoslo.no

Luster Røde Kors Hjelpekors tlf 917 00 447

DNT Oslo og Omegn tar ikke betalt for bruk av hytta, men send gjerne et bidrag for å være med å sikre drift og fremtidig vedlikehold av denne unike hytta. Slik bidrar du: Overfør et ønsket beløp på Vipps til DNT Skagastølsbu 125318

Aktuelle kart:
Norges-serien fra Nordeca: "Bygdin 10056"
Turkart: Jotunheimen Vest (2013) 1:50 000, Breheimen (2008) og Jotunheimen (2013) 1:100 000 fra Nordeca, Hurrungane (2011) 1:25 000 fra Mesterkart

Slik kommer du deg dit

Adkomst sommer

Nærmeste adkomst med buss eller bil via Turtagrø, som ligger langs Sognefjellsveien. Det går lokalbuss til Turtagrø fra Lom/ Sogndal og fra Øvre Årdal (Ringruten) i sommersesongen. Det går ekspressbusser til Lom/ Sogndal/ Øvre Årdal fra Oslo/ Trondheim/ Bergen.

Adkomst vinter

Sognefjellsvegen er vinterstengt. Adkomst med bil til Turtagrø via Sogndal.

Papirkart

Kartblad: 063 Hurrungane