Veøystua

Ingen kontakt med varsom.no. Vi får ikke koblet opp mot varsom.no og kan derfor ikke garantere at det er trygt i dette området. Vi anbefaler å sjekke dette på varsom.no.
Annonse

Om hytta

 • Område
 • Betjeningsgrad
  Ubetjent
 • Sengeplasser
  4 sengeplasser
 • Åpningstider
  Hele året
 • Nøkkel
  DNT-nøkkel

Enkel hytte på historiske Veøya i Romsdalsfjorden. Kun adkomst sjøveien med båt eller kajakk. Se info om DNT Romsdals kajakkutleie kun 3 km padling fra Veøystua.
Viktig info for deg som skal leie Veøystua:
- Du må legge inn medlemsnummer i DNT ved booking for å få riktig pris
- Det er ikke ferskvann på Veøya, så alt drikkevann og vaskevann må tas med fra fastlandet. Noen oppkomme finnes, men vi anbefaler da å koke dette.
- Det er per dags dato ikke kokeutstyr og kjøkkenutstyr i hytta, så evt. primus, gass og kjøkkenutstyr må tas med.
- 4 senger + 2 madrasser.
- Det er ved i gangen på hytta
- Utedoen finner du i uthuset som ble brukt til stall under skogsdriften i gamledager

- Det er generelt bålforbud på Veøya
- Alle kulturminner på Veøya er fredet. Det er totalforbud mot bruk av metalldetektor.
- Besøkende henstilles til å sette seg inn i vernebestemmelse som gjelder for landskapsvernområdet.

Veøya var Norges første landskapsvernområdet. Det er fine turmuligheter på øya med Pilgrimstien fra vest mot øst og nord til Bondvika og videre til Prestegården. Fint å legge til med kajakk i Storsandvika, på Hangholmen, i Bondvika og Nørvågen.

Booking

Veøystua må forhåndsbookes i DNTs bookingsystem.
Pris kr. 500,- per døgn (kun for DNT-medlemmer).
For leie av mer enn to døgn, ta kontakt med DNT Romsdal for tilbud.

Kajakkutleie

Ønsker du å leie kajakk? DNT Romsdal har fire kajakker til utleie i Vikbukta på Sølsnes, kun 3 km med padling fra Veøystua. Finn mer info om hvordan du leier her.
Det er to priskategorier for kajakkleie:

 1. Ungdomspris (16-26 år):
  kr 100 per dag
  kr 150 per helg

 2. Voksne (26 år+):
  kr 250 per dag
  kr 400 per helg

Prisene forutsetter at minst en er medlem i DNT og at du har våttkort. En person med våttkort kan ta med seg en person uten våttkort.

Info om Veøya fra Romsdalsmuseet

På denne øya i Romsdalsfjorden ligger en middelalderkirke, kirkegard, prestegard med våningshus og tre andre gjenstående bygninger. Hit er det kun ca. 20 minutters gange fra Veøystua. Under dagens kulturlandskap skjuler det seg en kjøpstad fra middelalderen, trolig med 350-400 innbyggere. Snorre forteller at da kong Håkon Herdebrei møtte Erling Skakke i slaget ved Sekken (øy vest for Veøya) i 1162 (Magnus Erlingssons saga), håpet han på hjelp av ”bymennene” på Veøya. Slaget sto i Romsdalsfjorden, mellom Sekken og Veøya. Kong Håkon Herdebrei falt i dette slaget.

Øya hadde sin blomstringstid som politisk, kirkelig og økonomisk sentrum i perioden 1050-1350. I det 12. århundre kom Romsdal under Frostating i Trøndelag. Dette begrenset likevel ikke makten til fylkestinget på Veøy. En rekke forhold førte imidlertid til at kjøpstaden Veøy gikk tilbake.

Svartedauden midt på 1300-tallet fikk dramatiske konsekvenser. Fra 1500-tallet og framover ble fiskerier og trelasthandel viktige næringer for romsdalingene, og mye av handelen ble flyttet ut til fiskeværene på kysten, noe som også bidro til å redusere øyas betydning.

Selv om byen forsvant, ble Veøya fortsatt et viktig sentrum i Romsdal. Veøy prestegjeld var lenge et av de største og rikeste i Norge. Det var fast fylkesting på øya til 1632. Fra ca. 1600 var det imidlertid bare prestefamilien og dens tjenere som bodde fast på øya, helt fram til 1890-åra. Den prestegarden som står i dag ble bygd i 1752-53.

Nordre del av Veøya, Nordøya ble i 1970 fredet som vernet natur- og kulturlandskap. l verne-bestemmelsene slås det fast at formålet med fredningen er å bevare et historisk kulturlandskap med et egenartet naturmiljø omkring Veøy gamle fylkeskirke. For å oppnå dette er det utarbeidet en skjøtselplan. I 1905 ble prestegarden og deler av øya kjøpt av den fargerike og eksentriske William Coucheron-Aamot, som satte sitt preg på så vel bygninger som øyas mangfoldige historie.

Etter 1950 brukte familien øya bare som feriested, og i 1990 mottok Romsdalsmuseet eiendommen som testamentarisk gave, mens Molde kommune eier kirka. Husene på prestegarden og kirka er eneste bebyggelsen på øya.

Fasiliteter

 • Booking
 • Mobildekning
 • Utleie
 • Vedovn

Slik kommer du deg dit

Adkomst sommer

Letteste adkomst er med kajakk/båt i Skjetnevika fra Vikbukta/Sølsnes. Ca. 3,2 km padling. Alternativ adkomst er sjøveien til Nørvågen, deretter til fots over øya via Bondvika.

Annonse
Ingen kontakt med varsom.no. Vi får ikke koblet opp mot varsom.no og kan derfor ikke garantere at det er trygt i dette området. Vi anbefaler å sjekke dette på varsom.no.