Muggsjølia

  Legg til huskeliste
  4
  SjekkUT-besøk

  Annonse

  Muggsjølia var opprinnelig seter under gården Nordvika. På stokkene i fjøset kan man fortsatt lese navn på kyrne. Setring foregikk her til 1895, og det sies at setra måtte gis opp fordi det "var for urolig her".

  Da Stor-Hans (Hans Olof Hansson, 1870-1946, som hadde tilhold i Femundsmarka fra 1908 til 1946) en gang var nødt til å overnatte her ei torsdagsnatt, kjørte han kniven sin inn i veggen over senga. Stål over senga måtte til for å verge seg mot "underjordinger", mente han.

  Det finnes ikke mange områder i Femundsmarka som er så frodige som Muggsjølia. Det var viktig for gårdsbrukene å utnytte slike "oaser" til husdyrbeite om sommeren. På myrene mot Stenkåstjønna fantes det også frodige utmarksslåtter som ga vinterfór for husdyra. Man kan fortsatt finne tomter og rester etter flere gamle løer.

  Et stykke nordøst for Muggsjølia ligger dessuten tomta etter 3 gamle hus. Her sto "Gammelvollen", som langt tilbake i tid hadde vært seter under Bentgården i Feragen.

  Den gamle seterbua i Muggsjølia brant ned på 1950-tallet.

  På 1970-tallet overtok Statens skoger det gamle seteranlegget, og stabburet og fjøset ble satt i stand. I 1982 ble også seterstua satt opp igjen av gammelt tømmer.

  Bua ligger i Femundsmarka nasjonalpark. Fiske, småviltjakt og bærplukking i lettgått turterreng.

  Passer for

  • Hund
  Annonse
  FemundsmarkaFemundsmarka nasjonalpark

  Adkomst sommer

  DNT-sti fra Langen Gjestegård fram til brua over Mugga ca 5,5 km. Derfra DNT-sti til Muggsjølia ca. 12 km. Husk kart !

  SjekkUT | Muggsjølia

  Samle på fjelltopper, hytter og andre turmål over hele landet med SjekkUT i UT-appen.

  Les mer om SjekkUT
  4

  SjekkUT-besøk