Grådalsbua

  Legg til huskeliste
  3
  SjekkUT-besøk

  Annonse

  Grådalsbua stammer fra den tida gårdene i Grådalen brukte Flensmarka mye. Grådalsgårdene har sin opprinnelse i bygsling av myrslåtter i begynnelsen av 1700-tallet.

  I begynnelsen av 1900-tallet var det tre gårder i Grådalen. I Flensmarka høsta de vinterfór til dyra, jakta og fiska. Grådalsgårdene ble fraflytta på 1960-tallet.

  Grådalsbua ble satt i stand i 1951 av Leif Kverneng som hadde veddrift her. I 1969-70 ble den restaurert av Statens skoger.

  På andre sida av Langtjønna har det stått ei anna bu, som ble brukt av Langen-gårdene. Bygselgrensa mellom Langen og Grådalen gikk etter bekken mellom Stortjønna og Langtjønna.

  Flensmarka ligger på statsgrunn, men gårdene som hadde bygsel på området hadde rett til utmarksslått og ”måsså”sanking. Det ble i tillegg drevet jakt og fiske.

  Grådalsbua var i ferd med å forfalle og i 2012 ble det iverksatt en omfattende restaurering. Bua ble tatt ned og fraktet til Langen Søndre. Her ble den restaurert gjennom vinteren og fraktet tilbake på vårsnøen. Bua framstår nå i særdeles god stand. Arbeidet ble utført av Kåre Tørres.

  Bua ligger i godt turterreng. Gode fiskemuligheter og godt jaktterreng småvilt og elg. Godt molteterreng.

  Grådalsbua ligger i Flensmarka naturreservat.

  Passer for

  • Hund
  Annonse
  FemundsmarkaFlensmarka naturreservat

  Adkomst sommer

  Følg DNT-stien mot Flensjøen ca 4 km fra p-plass ca. 500 m nord for Langen Gjestegård. Grådalsbua ligger 250 m norvest for stien og er ikke synlig fra stien. Ta med kart.

  SjekkUT | Grådalsbua

  Samle på fjelltopper, hytter og andre turmål over hele landet med SjekkUT i UT-appen.

  Les mer om SjekkUT
  3

  SjekkUT-besøk