Hjelle Hotel

Hjelle Hotel

Om hytta

  • Område
  • Betjeningsgrad
    Betjent
  • Sengeplasser
    Ingen sengeplasser
  • Åpningstider

Overnatting må bestilles. Sommeråpent, vanligvis fra ca. 1. mai til 15. september.