Bergsland

Bergsland

Om hytta

  • Område
  • Betjeningsgrad
    Ubetjent
  • Sengeplasser
    10 sengeplasser
  • Åpningstider
    Hele året

Bergsland ligger langs fylkesvei 202 fra Lundersæter til Øyermoen der stien fra Græsberget kommer ned på veien.

Stedet er et privat småbruk med flere hytter av normal campingstandard med til sammen 10 sengeplasser. Helårsåpen. Overnatting må bestilles. Sovepose nødvendig.

Sist oppdatert 21.03.2019

Papirkart

Kartblad: Svullrya 2115 IV (2007)

Kontakt hytte