Heggelia

Heggelia

Om hytta

Heggelia ligger flott til ved Nordre Heggelivatnet midt på Krokskogen.

Helgeservering i skisesongen. Resten av året er hytta stengt.

Opprinnelig var Heggelia en finneplass og er med i finnemanntallet i 1686. Etter hvert ble det seterdrift for ringeriksgårdene Hesselberg og Vaker. Løvenskiold forpaktet bort Heggeliplassen fra 1919 da de nye husene sto ferdig. I 1989 ble plassen frikjøp fra Løvenskiold. Siden har plassen vært feriested. Takket være frivillig innsats fra Heggelias Venner er holdes serveringen igang.

Mer informasjon på stedets egne nettsider.

Fasiliteter

  • Servering

Slik kommer du deg dit

Adkomst sommer

Stier og stengt bomvei fra Damtjern og Sørkedalen.

Adkomst vinter

Løyper og stengt bomvei fra Damtjern og Sørkedalen.

Papirkart

Kartblad: Oppkuven 1815-2 (2009)