Orkelsjøhytta

Om hytta

Orkelsjøhytta ligger i åpent fjellterreng på setertunet Sjøsetra ved Orkelsjøen. Hytta kan brukes hele året. Om sommeren er det tradisjonell drift på nabosetra. Fin utsikt over sjøen og mot Stororkelhøa.

Historie

I 1925 kjøpte TT en eiendom ved Orkelsjøen. Hytta ble innviet i 1927 og besto av ei eldre privathytte og et tilbygg i to etasjer. Tilbygget var basert på ei brakke fra byggingen av Dovrebanen. Tidligere kunne fotturister bruke Orkelsjøhytta som ledd i en lengre fottur i traktene mellom Kvikne, Folldalen og Dovrebanen. Men da seterdriften ble nedlagt på begynnelsen av 1950-tallet, forsvant mulighetene for losji utenom Orkelsjøhytta og den mistet mye av sin betydning. Hytta ble omfattende utbedret og ombygd i 1983 og tilrettelagt for ubetjent drift.

Fasiliteter

  • Fiske
  • Bade
  • Vedovn

Tilpasset for

  • Barnevogn

Slik kommer du deg dit

Tilgjengelighet

  • Sommerbil
  • Sykkel

Adkomst sommer

Adkomst via bomveg fra Oppdal. Ta av E6 nord for Oppdal mot Orkelsjøen. Følg grusveien opp til Ørkelsjøen hvor man tar av til venstre og kjører frem til Sjøsetra. Her ligger også Orkelsjøhytta.

Adkomst vinter

Vanligvis er det vinterbrøytet til litt sør for Gorsetstølen Herfra langs ubrøytet vei til hytta eventuelt med ensnarvei over Kvannbolhøa sør for sommerruta. Alternativ vinteradkomst fra Fagerhaug og Oppdal. En dagstur også til Innerdalen og Yset i Kvikne.

Papirkart

Kartblad: 098 Oppdal