Kvitsteindalstunet

Om hytta

 • Område
 • Betjeningsgrad
  Ubetjent
 • Sengeplasser
  16 sengeplasser
 • Åpningstider
  Hele året

Kvitsteindalstunet ligger ved sørøstenden av Kaldvatnet/Gállájávrre ved Litle Umaelva/Gievrajåhkå . Her passerer E1, Grensesømmen og Nordlandsruta. Turmulighetetene i området er mange og varierte.

På tunet er det to hytter og et uthus. Til sammen er det 16 overnattingsplasser. Hyttene har solcellepanel for strøm til belysning. Det er ved til oppvarming og gass til matlaging.

Hytta kan brukes hele året og er låst med DNT-nøkkel.

Fasiliteter

 • 12v
 • Vedovn

Slik kommer du deg dit

Adkomst sommer

Raskeste adkomst er fra Kallvatnet. Hit kommer du ved å følge vei opp dalføret til gården Østerdal, herfra på anleggsvei til enden (steintippen).

Merket rute fra utløpet av Junkeråga over Gammalgardsfjellet og på østsiden av det oppdemte Kallvatnet til Kvitsteindalstunet i sørøstenden av vannet.

Papirkart

Kartblad: 138 Umbukta og 139 Junkerfjellet