Viermahytta

Annonse

Om hytta

  • Område
  • Betjeningsgrad
    Ubetjent
  • Sengeplasser
    Ingen sengeplasser
  • Åpningstider
    Hele året

Hytta ligger langs E1-ruta mellom Storelva og Viermaelva i nordenden av Namsvatnet.

Papirkart

Kartblad: Røyrvik Fjellstyre

Annonse

Kontakt hytte