Demmevasshytta

  Legg til huskeliste
  3
  SjekkUT-besøk

  Annonse

  Hytta er en av de mest utilgjengelige hyttene som eies av DNT Oslo og Omegn. Kunnskap om bre og sikringsutstyr er nødvendig

  Demmevasshytta ligger ved Hardangerjøkulen og er DNT Fjellsport Oslo sitt eget tilholdssted. Hytta har en av landets fineste plasseringer rett ved brefallet Rembesdalsskåkji på den sørvestlige delen ...

  Fasiliteter

  • Vedovn
  Annonse
  HardangerviddaSkaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde

  Adkomst sommer

  Hytta er en av de mest utilgjengelige hyttene som eies av DNT Oslo og Omegn. Kunnskap om bre og sikringsutstyr er nødvendig. 

  Fra Finse følges T-merket ruta mot Rembesdalseter til en er på høyden sørøst for Dyrhaugane (1500-meters koten). Derfra i terrenget sydvestover og inn mot breen vest for høyde 1585 – der breen kalver i vannet. Inn på breen – bratt og forsiktighet må utvises. Videre sydvestover Ramnabergbreen (breen er delt i to med et sva og moreneparti midt i) til en går ut av breen syd for Ramnabergnuten ved lite tjern. Derfra viser enkelte varder veien videre ned mot Demmevannene. Noen bratte partier. Videre langs øvre og midtre Demmevann frem til elven ned mot nedre Demmevann. På bru (stige) over elva og derfra «Endres vei» (oppkalt etter Demmevasshyttas mangeårige bestyrer og DNT’s patentfører Endre Liseth). Stien stiger sydover og skrått oppover langs Luranuten til markert stor stein. Derfra etter hvert mer sydøstover og på skrått ned mot brefallet og Demmevasshytta. Ruta bør følges nøye (vardet). Enkelte snøfonner må som regel krysses. Disse er bratte og bruk av stegjern og isøks bør vurderes. Den gamle førerruta på østsiden av nedre Demmevann kan ikke lenger gås.

  Alternativ sommerrute fra Simadalen/Kjeldebu.T-merkingen følges til en er nordvest for Skytjedalsfjellet. Derfra følges den gamle ruta (ikke merket) nordover til Træet og vest for Tresnuten. Videre bratt innunder denne og skrått ned mot breen. Løs morene og forsiktighet er nødvendig. Over breen («Stuegulvet») og inn på fjellet der en er litt øst for hytta. Bratt og hamrete opp til Demmevasshytta. 

  Adkomst vinter

  Fra Finse.Om vinteren bør skiløpere vurdere rutevalget fra nedre Demmevann og opp til hytta nøye ut i fra snøforholdene. Et alternativ på ski fra Finse er å gå via Luranuten og ned til hytta: Fra nord for øvre Demmevann, «Endres heller», går en vestover og opp på Luranuten, omtrent til 1620, derfra litt sydover før ryggen som følges ned mot Demmevasshytta. Etterhvert tar en ned mot Nedre Demmevann og holder høyde så en runder ryggen og kommer til flaggstanga og hytta. Det kan være en skavl som er litt vanskelig å passere fra ryggen og ned mot Nedre Demmevann, så her må rasfaren vurderes. Det andre alternativet er å ta seg fra nedre Demmevann opp skråningen mot Luranuten, mot flaggstanga, og bort til hytta. Sistnevnte er rasutsatt, og kan være vanskelig å gå hvis det er hardt og isete.

  Alternativ rute sydfra via Tresnut og Træet, krysser Rembedalsskåkji over «Stuegulvet» og derfra opp til hytta. Begge veier kan være skredutsatt og besøkende må beherske utfordrende vinterterreng. 

  SjekkUT | Demmevasshytta

  Samle på fjelltopper, hytter og andre turmål over hele landet med SjekkUT i UT-appen.

  Les mer om SjekkUT
  3

  SjekkUT-besøk