Demmevasshytta

  Legg til huskeliste
  3
  SjekkUT-besøk

  Annonse

  Hytta er en av de mest utilgjengelige hyttene som eies av DNT Oslo og Omegn. Kunnskap om bre og sikringsutstyr er nødvendig.

  16/2-24: Et yttervindu i andre etasje på østsida er knust og vinduskarmen er delvis spjæret. Skadene er midlertidig utbedret.

  Demmevasshytta ligger ved Ha...

  Fasiliteter

  • Vedovn
  Annonse
  HardangerviddaSkaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområdeHardangervidda villreinområde 1

  Adkomst sommer

  Adkomst sommer:

  Fra Finse via Dyrhaugane og Ramnabergbreen.

  Følg T-merket ruta mot Rembesdalseter til en er på høyden sørøst for Dyrhaugane (1500-meters koten). Derfra i terrenget sydvestover og inn mot breen vest for høyde 1585 – der breen kalver i vannet. Løs morene siste stykket. Inn på breen – bratt og forsiktighet må utvises. Videre sydvestover Ramnabergbreen (breen er delt i to med sva og moreneparti midt i) til en går ut av breen syd for Ramnabergnuten ved lite tjern. Ved lite snø eller sent på sesongen går en enklest ut av breen på nordsiden av det lille navnløse tjernet – øst for tjern 1418. Videre viser enkelte varder veien ned til «Endres heller» og Demmevannene. Noen bratte partier. Videre på østsiden av øvre Demmevann og et lite stykke langs sørsiden av midtre. Derfra bratt opp snøfonn/sva opp på høyden og vestover til elva ned mot nedre Demmevann. På bru (stige) over elva og derfra «Endres vei» (oppkalt etter Demmevasshyttas mangeårige bestyrer og DNT’s patentfører Endre Liseth). Stien stiger sydover og skrått oppover langs Luranuten til markert stor stein (ca 1400 meterkoten). Derfra etter hvert mer sydøstover og på skrått ned mot brefallet og Demmevasshytta. Ruta bør følges nøye (vardetfra osen av Midtre Demmevann). Enkelte snøfonner må som regel krysses. Disse er bratte og bruk av stegjern og isøks bør vurderes.

  Den gamle førerruta på østsiden av nedre Demmevann kan ikke lenger gås.

  Fra Finse over Jøkulen og ned «09-skardet».

  Fra Finse er det flere rutealternativer opp på Jøkulen. Et alternativ er å følge t-merket sti mot Blåisen. Et kort stykke etter at elva fra Midtdalen er krysset på bru, tar man sydvestover og opp til Appelsinhytta. Derfra lett terreng videre opp til brefronten av Midtdalsbreen. Denne følges i østre og etter hvert sydlige kant opp breen til en er på ca. 1820 meter øst for Olavsvarden. Derfra om lag VSV til «09-skardet» (mellom høyde 1567 og 1606). Bratt ned skardet (løs ur). En passerer et lite tjern og dreier videre ned og ut på ryggen øst for nedre Demmevann. Lønnsom avstikker ut på kanten med flott utsikt ned på Rembesdalskåka og Demmevasshytta. Her finner en rester etter den gamle taubanehytta fra anleggstiden med tappetunellen. Nordover ned mot midtre Demmevann og frem til elva mellom midtre og nedre Demmevann. Herfra som beskrevet ovenfor («Endres vei»).

  Fra Liseth/Kjeldebu/Simadalen

  T-merkingen mot Rembesdalseter følges til en er kommet over ny stor bru over elva fra breen. Derfra langs elva på sva og hamrer opp til brekanten. Breen følges opp til en har passert Demmevasshytta. Inn på fjellet øst for den bratteste delen av stupet - ganske nær brefronten ut mot nedre Demmevann. Videre bratt opp hamrer. Enkelte små varder viser vei. Etter hvert i slakere terreng – først nordover og så vestover opp til flaggstangen og hytta.

  Den gamle turistruta via Træet anbefales ikke (morenesiden ned til breen er bratt og svært løs).

  Adkomst vinter

  Adkomst vinter:

  Fra Finse via Luranuten.

  Kvisteløypa følges opp til Dyrhaugane (Jøkulrunden). Deretter over Ramnabergbreen og om lag samme vei som sommer-ruta til «Endres heller». Derfra videre noe nedover (vestover) og opp på Luranuten, omtrent midt mellom 1649 og 1620. Videre sydover ryggen som følges ned til om lag høyde 1480 meter. På skrå nordover inn mot nedre Demmevann før en igjen dreier utover dalen mot Demmevasshytta. En runder ryggen og kommer til flaggstanga og hytta. Det kan være en skavl som er litt vanskelig å passere fra ryggen og ned mot Nedre Demmevann, så her må rasfaren vurderes.

  Det andre alternativet er å ta seg fra nedre Demmevann opp skråningen mot Luranuten, mot flaggstanga, og bort til hytta. Sistnevnte er rasutsatt, og kan være vanskelig å gå hvis det er hardt og isete.

  Fra Liseth/sydfra

  Det anbefales å gå fra ned mot Rembedalsvatnet og opp til brefallet. Derfra som sommerruta opp til hytta.

  Ned Rembesdalskåka fra breplatået.

  Under gode snøforhold og tidlig på våren kan som regel brefallet gås. Det er store sprekker og nødvendig sikringsutstyr må benyttes.

  SjekkUT | Demmevasshytta

  Samle på fjelltopper, hytter og andre turmål over hele landet med SjekkUT i UT-appen.

  Les mer om SjekkUT
  3

  SjekkUT-besøk