Konttorphuken

Konttorphuken

Om hytta

  • Område
  • Betjeningsgrad
    Nødbu
  • Sengeplasser
    Ingen sengeplasser
  • Åpningstider
    Hele året

Gapahuken ligger etter flyktningeruta ca. 1 km øst for gårdene i Østre Tysketorpet. Gapahuken er plassert like ved restene etter det gamle finnetorpet Konttorpet som det er svært få opplysninger om. Det sies at det var brukeren av dette torpet som etter å ha vært i Sverige og kjøpt seg nytt gevær, skjøt sin egen datter på vei hjem, da det etter gammel overtro var viktig å skyte det første levende vesen man møtte i skogen for å få god ”daue” i børsa. Det er skrevet mer om dette på stedet hendelsen fant sted noen kilometer lenger øst etter flyktningeruta. Man kan spekulere i om denne hendelsen førte til at mannen ble arrestert og henrettet, og at det er årsaken til at stedet ble fraflyttet.

Fra gapahuken er det fenomenal utsikt over de skogkledde åsene sørover og østover innover mot Sverige. Det er fin sengeplass til 4 i gapahuken. Den flyktningeruta som her er nevnt ble kalt Spiker’n, og går fra Namnå til Sverige over Baksjøberget ved grenserøys nr 90. Ruta ble aldri oppdaget, og ble brukt til krigens slutt.

Sverre Østgård var los forbi her, han overtok flyktningene av en annen los, Erik Høie, i Stemsrudsætra øst for Rotna.

Papirkart

Kartblad: Vermundsjøen 2116 III