Varsler og meldinger

Våre føremeldinger beskriver forholdene i utvalgte fjell- og turområder i Norge. Informasjonen er hentet fra hyttebestyrere, fjelloppsyn og andre lokale kilder. Husk at det kan være store lokale variasjoner og at forholdene i fjellet kan skifte raskt. OBS-varsler er meldinger om spesielle hensyn du må forholde deg til, eksempelvis at du ikke bør ferdes i et område i en bestemt tidsperiode pga. villreinkalving.