Fra Vasstindbu til Svartvassbu

Ansvarlig: DNT Romsdal
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (eik12)
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  7,6 km
  5 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Vasstindbu

Litt øst for hytta tar stien bratt nedover ura mot Horndalen. Etter hvert slakere og over bekken fra Melkallvatna like ved stikrysset til Vistdalsheia. Litt kronglet sti vestover til Visa som steingås nord for Slenesvatnet. Svak stigning østover til det etter hvert går meget bratt opp mot ryggen til Styggeværshaugen. I ca. 900 m høyde dreier ruta nordover og opp på fjellryggen. Ruta går helt oppe på ryggen som dreier mot sørøst i 1100 meters høyde og krysser over til Nordre Gråfjell. I finvær kan en avstikker langs ryggen til Søndre Gråfjell og Helvetestinden gi en fin opplevelse. Fra Nordre Gråfjell slynger stien seg ned ryggen mot sørsørøst i ur, over en liten haug før stikrysset mot Meringdalen og Grøvdal like ved den østligste hytta (sikringshytta). Hovedhytta ligger lengre nede mot vannet.

Fra Svartvassbu

Stien går fra den østligste hytta (sikringshytta) mot nord, over en liten haug før den fortsetter oppover ura mot Nordre Gråfjell. I finvær kan en avstikker til Søndre Gråfjell og Helvetestinden gi en fin opplevelse. På Nordre Gråfjell dreier stien nordvestover til ryggen som fører til Styggeværshaugen. Følg fjellryggen som etterhvert dreier mot sør langs en bekk ned til Slenesvatnet. Traktorvei ned til Vistdalsheia herfra. Elva Visa steingås enkelt ved utløpet av vannet. Litt kronglet sti videre nordvestover til bekken fra Melkallvatna. Fra bekken opp på moreneryggen der det er stikryss til Vistdalseia og Vasstindbu. Slak stigning før det etter hvert går meget bratt opp ura til hytta 1200 moh., på bandet mellom Vasstindan og Kalvgjeltinden. Ganske flatt det siste stykket fram til hytta. Praktfullt rundskue fra hytta, særlig solnedgangene og oppgangene er et fint syn.
Annonse