Sognefjellshytta til Nørdstedalseter

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

Fra Sognefjellshytta

Krevende rute når det er vått og før all snøen har smeltet. Den ligger gjerne lenge i det høyeste partiet. Vestover fra hytta så nordover til stikryss med ruta fra Krossbu nordvest for Krosshøe. 1/2 km lenger nord tar ruta til Bøvertun av. Videre mot nordvest og over på demninga på Storevatnet. Herfra er ruta korrigert og går på sør- og vestsiden av Kjerringhetta. Se kartutsnitt. Videre bratt opp mot nord over snøfonner. Slakt ned til stidelet mot Bøvertun. Videre mot vest mot Liabrevatnet. Bekken fra Liabrevatnet vades. Bratt opp over Tverrbyttfjellet og ned Vetledalen forbi stidelet til Stølsdalen og videre til hytta.

Fra Nørdstedalseter

Krevende rute når det er vått og før all snøen har smeltet. Den ligger gjerne lenge i det høyeste partiet. Østover fra hytta inn i Vetledalen. De første 500 metrene sør for anleggsveien, deretter nord for veien, litt opp i lia. Forbi stidele til Stølsdalen, mot nordøst på nordsida av nedre Grønevatnet, og mot øst mellom øvre og nedre Grønvatnet. Opp over Tverrbyttfjellet, 1571 moh. Bekken fra nordenden av Liabrevatnet vades. Stidele mot Bøvertun oppe i skråninga øst for vannet. Mot sør over en liten høyde, så nedstigning mot ei sørøstlig vik av Storevatnet. Kjerringhetta rundes på sørøstsiden, se nytt kartutsnitt, og ruta går etterhvert over demninga på Storevatnet. Mot sør ved stidelet mot Bøvertun øst for Bottjønne, og sørvestover ved stidelet mot Krossbu 1/2 km senere. I småkupert terreng ca 3 km til hytta fra siste stidele.

Varsel

Annonse