Fra Kongsvold Fjeldstue til Reinheim

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (dov3)
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  15,5 km
  5 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Kongsvold Fjeldstue

Stien starter fra vestsida av brua over Driva litt sør for fjellstua. Under jernbanen og opp til skoggrensa der man møter stien fra Kongsvoll stasjon. Videre vestover mot Kaldvella og langs denne på nordsida. På sommerbru over Kaldvella like ved sammenløpet med Stropla. Moskus holder ofte til i Kaldvelldalen. Videre vestover på nordsida av Stropla til Reinheim.

Fra Reinheim

Østover på nordsida av Stropla til samløpet med Kaldvella og på sommerbru over Kaldvella. Moskus holder ofte til i Kaldvelldalen. Videre ned Stroplsjødalen på nordsida av Kaldvella. Etter hvert dreier stien østover langs foten av Vesl-Nystugguhøa. Ved stidele til Kongsvoll stasjon sørøstover. Ned til skoggrensa og videre på traktorvei ned til Kongsvold Fjeldstue.
Annonse