Fra Sigerfjorden til Snytindhytta

Ansvarlig: Vesterålen Turlag
Annonse

Om ruta

Om ruta

Fra Sigerfjorden

Dette er fineste ruta inn til Snytindhytta. Ved lavt skydekke eller snø i høyden anbefales ruta fra Løbergsbukta i stedet. Start fra den store parkeringsplassen 200 meter øst for Sigerfjordtunnelen på fv. 85. Sørover over Sørheia og opp på høyde 544, videre på østsida av Tverrelvvatnan. Det er bru over utløpsosen i sørenden av Storvatnet (det nordligste Tverrelvvatnet). Opp til Rundvatnet (det vestligste Tverrelvvatnet) og bratt opp ryggen mot sørvest og over Vangpollskardet mellom Tverrelvdalen og Vangpolldalen. Ryggen mot høyde 836 følges 300-400 m før ruta dreier mot Løbergsskardet mellom Vangpolldalen og Løbergsdalen. Over skardet og videre langsmed høyde 721 til stidelet til Løbergsbukta i Blokkporten i Løbergsdalsskardet. Vestover fra Løbergsdalsskardet snaut 150 høydemeter ned til Snytindhytta.

Fra Snytindhytta

Fra Snytindhytta (400 moh.) østover til stidelet i Blokkporten i Løbergsdalskardet (540 moh.). Videre langs med høyde 721 mot Vangpollskardet mellom Tverrelvdalen og Vangpolldalen. Ned ryggen mot nordøst og forbi Rundvatnet (440 moh.) og videre på østsida av Tverrelvvatnan. Det er bru over utløpsosen fra Storvatnet 356 moh. Forbi høyde 544 på østsiden og ned til Sørheia og videre ned til parkeringsplassen like øst for Sigerfjordtunnelen.
Annonse