Fra Hageseter til Grimsdalshytta

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket vinterrute (ron51v)
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  8,9 km
  1 dag
 • Sesong
  Des - mar

Fra Hageseter

Vanligvis kvistet fra en uke før påske til og med påsken. Fra hytta (også kalt Gautåsætre) opp over fjellryggen vest for av Gautåe og så ned til elva som følges et stykke sørover, Videre på vest- og sørsida av Steinbuhøe og så østover og over på østsida av Tjønnbekken og så sørøstover. Videre sørover i vestre kant av Fallfosshøe og vest for Nysæterhøe og så ned på vestsida av bekken sørvest for Nysæterhøe. I 1200-meters høyde forlater man bekken og tar svakt sørvestover ned til skogen og videre ned etter en nyryddet trasse. I 1000-meters høyde svinger ruta vestover og krysser Tverråi og går så sørvestover opp til hytta. Gå ikke etter den gamle ruta ned langs Tverråi. Den er utsatt for skred!

Fra Grimsdalshytta

Vanligvis kvistet fra en uke før påske til og med påsken. Ruta går på vestsiden av Tverråe og krysser etterhvert Nørdre Tverråe. Derfra går man opp fra elva og opp på snaufjellet. Derfra går kvisteløypa svakt nordvestover og passerer Steinbuhøe på sør og vestsiden. Gautåe krysses og man holder vestsiden av elva helt frem til Hageseter (også kalt Gautåsætre).

De fleste rutene i fjellet i Sør-Norge blir merket til påsken. Før og etter påske er det færre åpne hytter og ruter som er merket.
Se dnt.no/vintermerking for mer informasjon.
Annonse