Fra Haukeliseter fjellstue til Hellevassbu

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

Fra Haukeliseter fjellstue

Opp lia og gjennom et skar øst for Venareeggi. Mot nord til stidelet for den T-merkete ruta til Ulevå og Middalsbu og den lokaltmerkete ruta til Prestegard og Vågslid sørvest for Loftsdokktjørn. Så i en lang stigning opp i skaret vest for Vesle Nup og ned på vestsida av Mannevatn. Opp dalføret langs foten av Nupseggi. Bekken steingås like ovenfor vannet. Ned til Holmasjøen og over på sommerbru ved utoset. Over en fjellrygg og på sommerbru over Sandflobekken. Opp i et skar gjennom Årmoteggi og så bratt nedover, delvis på snøfonn, til Dyredokk. Videre mot nord forbi Simletindvatnet og på sommerbru i utoset av vann 1243. Langs østsida av Borda, gjennom Sudskar og ned til sommerbru over Nekkos og langs Øvre Hellevatnet til Hellevassbu.

Fra Hellevassbu

Sørover langs Øvre Hellevatnet og over Nekkos på sommerbru. Opp i Sudskar på vestsida av Simletind, sørover langs Borda og på sommerbru over i utoset av vann 1243. Videre sørover og bratt opp fra Dyrdokk over Årmoteggi, delvis på snøfonn, gjennom et skar. På sommerbru Sandflobekken, som har sine kilder ved ved Hardangerviddas høyeste topp, Sandfloegga 1721 moh. Videre ned en fjellrygg mot Holmasjøen og over oset i østenden på sommerbru. Opp mot vann 1318 og ned mellom Nupsegga og Mannevasseggi til Mannevatn. Langs vestsida av vannet og opp i skaret vest for Vesle Nup. Jevn nedstigning på vestsida av Loftdokkstjørn til stidelet for den T-merkete ruta til Ulevå og Middalsbu og den lokaltmerkete ruta til Prestegard og Vågslid sørvest for tjernet. Videre i lettgått terreng og over kanten av høyfjellsplatået øst for Venareeggi. Flott utsikt. Bratt ned lia langs et bekkefar og over E134 til hytta like sør for veien.
Annonse