Middalsbu til Litlos

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (har57)
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  21,5 km
  7 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Middalsbu

Bratt opp langs bekken vest for hytta, rundt Middalsrusti og ned mot Vivassvatnet til stidelet til Middalsvatnet og Reinsnos. Videre mot nord og nordøst opp Vivassdalen og på sommerbru ved Brokafossen. Forbi Tyristein og mot nordøst langs nordsida av Holmavatnet og Kvenno, forbi Drykkjestein og opp i skaret mellom Vetlekoll og Prestkona der man møter ruta fra Hellevassbu. Ned til sommerbru over Fotkjølo og langs Litlosvatnet til sommerbru over elva nedenfor hytta.

Fra Litlos

Fra hytta går stien vestover og ned til elva som krysses på sommerbru. Her dreier stien sørover og følger vestbredden av Litlosvatnet. Etter hvert dreier stien mer vestover opp langs Fotkjølo, som også krysses på sommerbru. Like vest for Prestkona er det stidele til henholdsvis Hellevassbu og Middalsbu. Videre ned til Kvenno og vestover på nordsida av Kvenno og Holmavatnet. Så ned gjennom Vivassdalen langs østsiden og over sommerbru ved Brokafossen og ned til Vivassvatnet. I sørenden av vannet er det stidele til Middalsbu og Reinsnos. Rundt foten av Middalsrusta og så ganske bratt ned til hytta.

Annonse