Fra Lid (Bergsdalen) til Høgabu

Ansvarlig: Bergen og Hordaland Turlag
Annonse

Om ruta

Om ruta

Fra Lid (Bergsdalen)

Vanligvis merket fra Hordalands vinterferie (uke 9) til og med påsken. Fra veienden rett sør for Nyheim. Vinterruten følger stort sett sommerruten sørover og opp på vestsida av Gråfjellet og fram til hytten, men er tilpasset snøforholdene. Turen passer også for barn som er vant til å gå på ski.

De fleste rutene i fjellet i Sør-Norge blir merket til påsken. Før og etter påske er det færre åpne hytter og ruter som er merket.
Se dnt.no/vintermerking for mer informasjon.
Annonse