Finsehytta til Blåisen

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (undefined)
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  5,1 km
  2 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Finsehytta

Et kort stykke sørøstover på Rallarvegen langsmed med jernbanen til østenden av Finsevatnet. Videre på sti over demninga og til stidelet til Krækkja og Kjeldebu. Herfra opp mot sørvest og så i retning mot stupet i østre kant av Nordre Kongsnuten og på sommerbru over elva fra Middalen og oppover moreneryggene mot Blåisen. Merkinga fører inn mot brefoten. Med lett dagstursekk går turen raskere enn angitt.

Fra Blåisen

Merkingen starter ved kanten av brefoten, rett nord for stupet på østsida av Nordre Kongsnuten. Ned over moreneryggene og over elva fra Middalen på sommerbru. Opp fra elva og ned mot Finsevatnet til stidelet til Krækkja sør for demninga. Over demninga og på Rallarvegen langsmed med jernbanen og bort til Finsehytta.