Fra Sognefjellshytta til Fannaråkbreen (breføring til Fannaråkhytta)

Annonse

Om ruta

Om ruta

OBS: Dette er første del av ruta fra Sognfjellshytta til Fannaråkhytta via Fannaråkbreen. Ruta over breen er umerket og krever breføring eller eget breutstyr og brekunnskaper. Det er daglig føring i sommersesongen når Fannaråkhytta er åpen. Føring må bestilles kvelden før, enten ved å ta kontakt med Fannaråkhytta eller i resepsjonen på Krossbu eller Sognefjellshytta. Hele turen fra Sognefjellshytta og opp til Fannaråkhytta via Fannaråkbreen er 12 kilometer og kategorisert som krevende. Beregn fem timer på hele turen til Fannaråkhytta. 

Stien starter i sydenden av P-plassen ved Sognefjellshytta. Etter ca 1,5 km deler ruta seg til henholdsvis Skogadalsbøen og Fannaråken. Videre langs sørøstsida av Prestesteinsvatnet og opp til brekanten. Tavla krysses på sommmerbru som ligger ute når Fannaråkhytta er åpen. Hit er ruta lettgått og uten store høydeforskjeller. Oppmøte for breføring ved brekanten.

Fra brekanten følger du merket og lettgått rute til Sognefjellshytta. Tavla krysses på sommerbru som ligger ute når Fannaråkhytta er åpen. Videre langs sørøstsida av Prestesteinsvatnet til stidele hvor ruta går sørover til Skogadalsbøen og nordover til Sognefjellshytta. Herfra er det ca 1,5 km til Sognefjellshytta.

Annonse