Finsehytta til Rembesdalseter

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (har69)
 • Gradering
  Ekstra krevende
 • Lengde og varighet
  20,8 km
  8 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Finsehytta

Ruta er krevende. Det ligger ofte mye snø som først smelter langt utpå sommeren i det høyste partiet og det kommer gjerne nysnø tidlig på høsten. Den er også krevende når det er vått på grunn av partier med glatte svaberg. Vestover langs Rallarvegen forbi Nordnuten, over den gamle jernbanelinja og ned og over Sandåa på sommerbru. Opp langs Ustekveikja og over på sommerbru (utlegginga kan ofte bli forsinket pga. snø). Mot sør opp på Dyrhaugane delvis langs permanentstakinga mot toppen. OBS: Følg T-merkinga! I det høyeste partiet er det langt mellom vardene noen steder pga. snøfonner. Videre ned til Ramnabergvatnet. På vestsida av dette, over høyde 1407 og ned til sommerbru over elva fra Nutavatnet eller over på snøbru noe lenger nede. Langs vann 1349 på østsida og mot sør til foten av Luranuten og til vann 1274. Ikke ut dalen, men mot sørvest over i kanten av Lureggane og mot sørvest. Ganske bratt på svaberg nedover mot Fossavatnet og Nordelva og så i en skarp sving mot øst. Bratt ned til nordsida av vann 985. Forbi stidelet til Hallingskeid, Kjeldebu, Simadalen og Liset og ned til hytta.

Fra Rembesdalseter

Ruta kan være krevende før snøen smelter i de høyeste partiene utpå sommeren og om det kommer nysnø. Den er også krevende når det er vått på grunn av partier med glatte svaberg. Vestover ca. 500 m til stidelet mot Hallingskeid, Kjeldebu, Simadalen og Liset . Herfra nord- og vestover langs nordsida av vann 985 og bratt opp fjellsida og i en krapp sving mot nordøst og opp til Lureggane over svaberg. Videre til vann 1274, på østsida av dette nordover langs foten av Luranuten. Over elva ovenfor vann 1349 på sommerbru, eller på snøbru noe lenger nede. Opp over høyde 1407 og videre langs vestsida av Ramnabergvatnet. Opp over Dyrhaugane i nordøstlig retning, delvis langs permanentstakinga i nedstigninga mot Ustekveikja. OBS! Følg T-merkinga! I det høyeste partiet er det langt mellom vardene noen steder pga. snøfonner. Over Ustekveikja på sommerbru (utleggingen kan ofte bli forsinket pga. snø) og østover langs elva til Finsevatnet. Over Sandåa på sommerbru og inn på Rallarvegen som følges til Finse.

Annonse