Fra Østerbø til Vassbygdi

Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (ska15)
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  16,6 km
  6 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Østerbø

(11. juni 2019): I april gikk det ras ved Almen i Aurlandsdalen. Dette er på strekningen Sinjarheim - Vassbygdi. Arbeidet med fjellsikring er nå ferdig, og stien er ikke lenger stengt. Steinen som er revet ut ligger over stien. De løse massene skal ryddes, men intill videre må man forvente å gå gjennom ur. Turen anbefales ikke for uerfarne eller de som er dårlig til bens. Det er usikkert hvor lenge oppryddingen vil pågå. Sjekk her for oppdatert informasjon: https://www.dntoslo.no/artikler/nyheter/17148-opprydding-etter-raset-i-aurlandsdalen/

Aurlandsdalen fra Østerbø til Vassbygdi via Vetlavatnet er lettere og mindre bratt enn ruta om Bjørnstigen.

Denne ruta går langs elva, og følger det som var kløvveien til Østerbø og Steinbergdalshytta til utpå 1970-tallet. På vei over Langedøla og inn på sti forbi Viki seter og stidelet til Stonndalen inn Kringledalen og over Klovafjellet. Man fortsetter langs nordsiden av dalbunnen ned gjennom bjørkeli til stup mot Nesbø. Her lå tidligere den beryktede Nesbøgalden med skrøpelige, loddrette og vannrette stiger som var festet til sprekker i fjellet. På første del av 1900-tallet ble det sprengt ut en kløvsti her. Forbi Nesbø, som ligger vakkert til ved vannet. Herfra går stien litt opp fra elva og følger dalen nedover til stidelet til Bjørnstigen. Videre langs elva på kløvveien som ble sprengt ut på 1950-tallet. Elva er et imponerende skue hvis vannføringa er stor. Nedover og forbi stidelet for umerket rute opp til rv50 og Berdalen og videre til stidelet der ruta om Bjørnstigen kommer ned. Videre etter hvert meget bratt ned til elva. Lønnsom avstikker til den store jettegryta Vetlahelvete vest for stien før nedstigninga. Langs elva til Bridlebrui og stidelet til Stonndalen om Frivoll. Opp i dalsida til helårsbru over Veiverdalselvi og til Sinjarheim. Bratt ned den tidligere Sønnerheimsgalden, nå utsprengt kløvvei, til den plassen Almen under en steinblokk. Sommerbruer over Grovselvi før Almen. Videre langs elva ned til Vassbygdi. Ingen overnatting her, men det går buss til Aurland og Flåm i sommersesongen, og her er det flere overnattingsteder steder.

Fra Vassbygdi

(11. juni 2019): I april gikk det ras ved Almen i Aurlandsdalen. Dette er på strekningen Sinjarheim - Vassbygdi. Arbeidet med fjellsikring er nå ferdig, og stien er ikke lenger stengt. Steinen som er revet ut ligger over stien. De løse massene skal ryddes, men intill videre må man forvente å gå gjennom ur. Turen anbefales ikke for uerfarne eller de som er dårlig til bens. Det er usikkert hvor lenge oppryddingen vil pågå. Sjekk her for oppdatert informasjon: https://www.dntoslo.no/artikler/nyheter/17148-opprydding-etter-raset-i-aurlandsdalen/

Denne ruta går stort sett langs elva og er raskere og lettere enn ruta om Bjørnstigen. Dette var kløvveien til Østerbø og Steinbergdalshytta utpå 1970-tallet. Langs elva opp til den lille plassen Almen og på sommerbru over Grovselvi like etter. Bratt opp den tidligere Sønnerheimsgalden, nå utsprengt kløvvei, til fjellgarden Sinjarheim. Den ligger høyt og fritt til på et høydedrag omgitt av gjel, juv og brusende fosser. På helårsbru over Veiverdalselvi, opp på østsida av Haugane og ned igjen til stidelet til Stonndalen om Frivoll ved Bridlebrui. Langs elva og over Bakkegrovi, deretter meget bratt opp i dalsida. Avstikker ned til den store jettegryta Vetlahelvete vest for stien like før det lille Svartatjødn. Rett etter lille Svartatjødn stidele til Bjørnstigen. Ruta videre ble opparbeidet i 1950-årene. Elva er et imponerende skue hvis vannføringa er stor. Forbi stidelet for umerket rute opp til rv. 50 og Berdalen og videre forbi Vetlavatnet og opp til Nesbøvatnet der ruta om Bjørnstigen kommer ned igjen. Langs Nesbøvatnet forbi Nesbø og på utsprengt kløvsti forbi stup. Her var tidligere den beryktede Nesbøgalden med skrøpelige, loddrette og vannrette stiger som var festet til sprekker i fjellet. Opp gjennom bjørkeli og forbi stidelet til Stonndalen over Klovafjellet. På sti langs nordsida av Aurdalsvatnet, forbi Viki seter, over Langedøla på vei og fram til Østerbø. Se informasjon om bussforbindelse opp/ned gjennom dalen på www.kringom.no.

Annonse