Fra Måsvassbu til Vasstindbu

Ansvarlig: DNT Romsdal
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (eik11)
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  10,4 km
  5 timer
 • Sesong
  Jul - okt

Fra Måsvassbu

Fra Måsvassbu nordøstover forbi sikringshytta og stidelet til Langdalen til elveoset med helårsbru. Videre forbi stikrysset til Hen (Isfjorden) og østover opp lia inn til Mørkvassbotn nord for Klauva. Stien krysser elva før Mørkvatnet. Videre opp en bratt, grov ur til Mørkvasskardet nesten 1000 moh. Ned og rundt Falkhammaren og til nordenden av Kjøvdalsvatnet. Elveoset steingås lett i nordenden av vannet. Stidelet til Kavli gjennom Kjøvskardet passeres. Stien svinger seg meget bratt opp i grov ur i fjellsida nord for Vasstindan. Denne lia er krevende med tildels løs stein. I 1140 meters høyde dreier vardingen østover fram til hytta som ligger på bandet mellom Vasstindan og Kalvgjeltinden. Flott rundskue fra hytta, særlig solnedgangene er praktfulle.

Fra Vasstindbu

Fra Vasstindbu går stien vestover rundt nordryggen av Vasstindan. Så svinger den meget bratt nedover i grov ur til Kjøvdalsvatnet. Etter nedstigninga passeres stidelet til Kavli. Elveoset steingås lett i nordenden av vannet. Ca. 200 meter stigning vestover rundt Falkhammaren til Mørkvasskaret på nesten 1000 moh. Ned til Mørkvassbotnen i grov ur. Stien krysser elva litt vest for Mørkvatnet. Flatt videre i nordvestlig retning. Måsvassbu kan sees når stien slynger seg nedover lia mot Måvatnet. Stidelet til Hen (Isfjorden) over Loftskaret passeres. Helårsbru over elva fra Måsvatnet. Vider forbi stidelet til Langdalen og til hytta. Stien fram til hytta er godt markert med steinheller over myra.
Annonse