Krækkja til Kjeldebu

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn

Krækkja til Kjeldebu

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket vinterrute (undefined)
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  13,0 km
  1 dag
 • Sesong
  Feb, Mar

Fra Krækkja

Vanligvis kvistet fra begynnelsen av mars og ut april. Kvistinga følger stort sett sommerruta hele veien over Olavsbuhæa og ned Kjeldedalen til Kjeldebu.

Fra Kjeldebu

Løypa følger i store trekk sommerruta. Fra Kjeldebu går den først litt nordover til løypekryssrt der ruta til Finse tar av. Deretter går den på sørsiden av Fisketjørnnuten og inn i Kjeldedalen. Så fortsetter den på nordsida av Heimsta Olavsbuvatnet og Halnetjørna. Rett før Krækkja går løypa over ryggen mellom Drageidfjorden og Storekrækkja.

De fleste rutene i fjellet i Sør-Norge blir merket til påsken. Før og etter påske er det færre åpne hytter og ruter som er merket.
Se dnt.no/vintermerking for mer informasjon.