Fra Haukeliseter fjellstue til Middalsbu

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

Fra Haukeliseter fjellstue

Opp lia og gjennom et skar øst for Venareeggi. Mot nord til stidelet for den T-merkete ruta til Hellevassbu og den lokaltmerkete ruta til Prestegard og Vågslid sørvest for Loftsdokktjørn. Ned Ulevåskaret og et kort stykke på vei til Ulevå og videre langs nordsida av Ulevåvatnet over Nupselva på sommerbru og til Midtfjellsvollen og på lokalvei til Nupshallene. Opp til Nupstjørna og på østsida av første vannet og inn Nupsdalen og på sørvestsida av neste vann. Så meget bratt opp skaret til Nupsredet og bratt ned til Nupstjørn over en snøfonn. Videre langs sørsida av vannet, over en rygg og ned gjennom Slettedalen. På helårsbru over Kvesso og nordover på sti langs østsida av Valldalsvatnet. Inn på stengt bomvei som fører opp til Middalsbu. Turen kan kortes inn ca. 3 t med skyss på veien fra Haukeliseter til Nupshallane.

Fra Middalsbu

Langs den stengte bomveien ned til Valldalsvatnet. Videre på sti langs østsida av vannet til Kvesso. Opp herfra og på helårsbru over elva og videre opp gjennom skogen og inn i Slettedalen. Opp hele dalen og langs sørsida av Nupstjørn og opp ei bratt snøfonn til Nupsredet. Videre meget bratt ned skaret og ned Nupsdalen til Nupshallene. Inn på veien og østover til Midtfjellsvollen og videre på nymerka sti langs nordsida av Ulevåvatnet over Nupselva på sommerbru og til Ulevå. Et kort stykke på vei og så på sti opp Ulevåskaret og til stidelet sørvest for Loftsdokktjønn. Videre i lettgått terreng og over kanten av høyfjellsplatået øst for Venareeggi. Flott utsikt. Bratt ned lia langs et bekkefar og over E134 til hytta like sør for veien. Turen kan kortes inn ca. 3 t med skyss på veien fra Nupshallane til Haukeliseter. 

Annonse