Fondsbu til Olavsbu

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (jot31)
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  13,8 km
  5 timer, 30 minutter
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Fondsbu

Langs veien mot hyttefeltene ved Mjølkedøla til stidelet til Gjendebu. Herfra opp Mjølkedalen på østsida av elva og på sommerbru over bekken sørøst for høyde 1306. Videre bratt opp og så ned til østsida av Store Mjølkedalsvatnet. Så opp vest for Høgbrøthøgde til stidelet til Skogadalsbøen. Herfra bratt opp i en slyng like nord for høyde 1616 og ned til stidelet til Gjendebu. Så mot nord ned til vann 1488. Langs vannet i uret lende og opp fra nordenden og over bandet mellom Mjølkedalstinden og Snøhøltinden. Videre ned til vann 1444. Herfra er stien lagt om slik at den går i lett terreng på østsiden av vannet og møter ruta fra Gjendebu i Rauddalen. Enkel kryssing av bekken som kommer fra vann 1448.

Fra Olavsbu

Ruta er lagt om i starten. Man følger nå ruta mot Gjendebu ca 1,5 km sørøstover. På eidet mellom vann 1444 og 1448 tar man så sørover, krysser elva og følger vannet rundt til sørsida. Lett og flatt terreng. Fra sørsida av vannet tar man sørover inn på den opprinnelige ruta og følger denne opp på bandet mellom Mjølkedalstinden og Snøhøltinden og til vann 1488. To stideler passeres, først for ruta til Gjendebu, Så bratt opp i en slyng ned like nord for høyde 1616 og ned til stidelet til Skogadalsbøen. Videre lett ned forbi vann 1436 vest for Høgbrøthøgde og ned til Store Mjølkedalsvatnet. Langs vannet og bratt ned i Mjølkedalen på østsida av Mjølkedøle, på sommerbru over bekken sørøst for høyde 1306, forbi stidelet til Gjendebu og til Fondsbu.

Varsel

Annonse