Sandhaug til Litlos

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket vinterrute (har104v)
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  23,4 km
  1 dag
 • Sesong
  Feb, Mar

Fra Sandhaug

Kvistet i påsken. Mot sørvest over vannet og inn på land og rett vestover mot Besso. Kvistedelet til Besso ligger ved elva ovenfor hytta. Ruta har ingen avstikker ned til Besso om denne hytta er vinterstengt. Videre opp langs Besso, over Bessevatnet og Bismarvatnet og vestover sør for Engelstjørn til man kommer inn på sommertraseen som følges til Ambjørgsvatnet. Over vannet og opp mot Holken som passeres på sørsida og ned til Litlos.

Fra Litlos

Løypa går nordøstover til Holken der det er løypekryss for henholdsvis Hadlaskard og Sandhaug. Etter løypekrysset dreier løypa østover over isen på Ambjørgsvatnet og følger deretter sommertrassen frem til Grotflott. Der svinger den ut på Bismarvatnet og går over isen. Videre går den parallellt med sommerstien mot Besso, men svinger ikke innom hytta dersom den ikke holder åpent. Deretter rett østover til Sandhaug.
De fleste rutene i fjellet i Sør-Norge blir merket til påsken. Før og etter påske er det færre åpne hytter og ruter som er merket.
Se dnt.no/vintermerking for mer informasjon.

Varsel

Annonse