Iungsdalshytta til Bjordalsbu

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (ska22)
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  15,5 km
  6 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Iungsdalshytta

På helårsbru over Fossebrekka forbi stidelet til Toviki og opp langs elva. På skrå opp lia i retnin Klevahovda forbi ruin etter en lordehytte. Åpen fjellstyrehytte like ved, fire brisker og ved, men ikke annet utstyr. Langs vestsida av Store Klevavatnet og opp i østre kanten Helvetet. Lønnsom avstikker til toppen. Bratt ned til Svartetjørne. Over bekken ovenfor innløpsoset og opp til Jutultjørne, videre til Valevatnet og over bekken ovenfor oset. Så opp på nordsida av Gråhyrneran og rutas høyeste punkt. Utsyn mot Jotunheimen. Ned til Skavlevatnet der bekken steingås i utoset. I ur og på snøfonner til Bjordalsbu. Alternativt kan man gå umerket om Toviki og opp Mjolgedalen, 1 t kortere. Ruta om Valevatnet gir finere utsyn, men er mer steinete.

Fra Bjordalsbu

Fra hytta i steinete ur, men lett terreng over snøfonner, forbi Skavlevatnet der bekken steingås i utoset. Opp til Gråhyrneran og rutas høyeste punkt ca 1700 moh med utsyn mot Jotunheimen. Videre til Valevatnet og over bekken ovenfor Oset. Stien går i lett terreng forbi Jutuljønne og over bekken ovenfor innløpsoset og ned til Svartetjørne. Bratt opp i østre kanten av Helvete og langs vestsida av Store Klevavatnet. Stien passerer ei åpen fjellstyrehytte like ved, fire brisker og ved, men ikke annet utstyr. Videre forbi ruin av gammel lordehytte og på skrå opp lia i retning Klevahovda. Forbi stidele for ruta mot Toviki, nedover langs elva, over Fossebrekka på helårsbru og inn til Iungdalshytta.

Annonse