Fra Hodnaberg til Kiellandbu

Ansvarlig: Bergen og Hordaland Turlag
Annonse

Om ruta

Om ruta

Fra Hodnaberg

Turen begynner ved kraftstasjonen ved Hodnaberg, her er det gode parkeringsmuligheter. Herfra følger en veien sørover over broa mot Kvålsdalen. Fra broa følger en stigningen noen hundre meter, før en møter stien som følger elva videre oppover, ca 1 km til nedre Kvålsdalstjørn. Kryss over osen på hengebro, før en begynner på stigningen opp mot Hardingaskaret. Stien går videre oppover ca 2 km før du kommer til stikrysset til Vending. I stikrysset går ein rett sør mot Kiellandbu.

Kiellandbu ligger flott til på Løkjedalsnuten med imponerende utsikt mot Botnen, Fyksesund og mot Folgefonna på andre siden av Hardangerfjorden.

Fra Kiellandbu

Fra hytta følger man stien et kort stykke før man når stidelet til Vending og Hamlagrøosen. Herfra nordover og bratt ned i Hardingaskardet. Gjennom skaret til stidelet til Torfinnsheim på vestsida av Nedre Kvålsdalstjørni. Videre ned langs Møyåni og til Hornaberg.

Annonse