Rondvassbu til Mysuseter

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

  • Område
  • Type
    Merket vinterrute (ron8v)
  • Gradering
    Middels
  • Sesong
    Des - mar

Fra Rondvassbu

Vanligvis merket fra Oslos vinterferie i uke 8 til og med påsken. Løypa går ut på vannet og går på isen på vestsiden av Lonin. Deretter går den over brua over Store Ula og holder vestsiden av elva sørover. Ula krysses en gang til på bru rett før Spranget. Derfra er det lokal merking til Mysuseter. NB! Ikke følg veitraseen sør for Rondvassbu. Østsiden av veien er skredutsatt. Gå heller ikke ut på Rondvatnet i osen eller inn i sørøstligste bukta.
De fleste rutene i fjellet i Sør-Norge blir merket til påsken. Før og etter påske er det færre åpne hytter og ruter som er merket.
Se dnt.no/vintermerking for mer informasjon.
Annonse