Haugastøl til Krækkja via Ørteren 

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn

Haugastøl til Krækkja via Ørteren 

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket vinterrute (undefined)
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  10,5 km
  1 dag
 • Sesong
  Des - mar

Fra Haugastøl

Vanligvis merket når Krækkja er åpen, fra begynnelsen av mars til 17. mai. Denne ruta er ikke så bratt som ruta om Trestiklan. Fra Haugastøl mot sørøst ut på Sløddfjorden til løypedelet nord for Tangen og så sørover over Tangen til Ørterdalen. Opp langs Ørteåne til rv. 7 og over veien og opp til Ørteren og over vannet og forbi løypedelet til Tuva. Videre sørøst for Svonuten og ned på Storekrækkja og forbi rutedelet til Fagerheim og bort til Krækkja.

Fra Krækkja via Ørteren

Fra Krækkja går løypa ut på Storekrækkja og til løypekryss hvor det tar av løype til Fagerheim. Skiløypa til Haugastøl svinger nordøstover og går over eidet mellom Svonuten og Kristennuten. Ut på Ørteren hvor løype tar av til Tuva. Løypa går over isen og kommer i land ved demningen. Derfra følger den Ørteråne og krysser etter hvert Rv. 7 og går ned mot Ørterdalen. Ut på vannet, over landtungen og videre over isen til Haugastøl.
De fleste rutene i fjellet i Sør-Norge blir merket til påsken. Før og etter påske er det færre åpne hytter og ruter som er merket.
Se dnt.no/vintermerking for mer informasjon.