Rembesdalseter til Kjeldebu

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (har70)
 • Gradering
  Ekstra krevende
 • Lengde og varighet
  26,3 km
  8 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Rembesdalseter

NB! Ruta er omlagt i starten pga flom under Rembesdalsskåkje. Fra Rembesdalsseter følger man nå stien mot Hallingskeid vestover ca. 1 km. Vest for høyde 1035 tar den nye ruta av rett sørover mot et lite vann hvor to utløpselver krysses. Den første må vades, ev krysses på snøbru, den andre krysses på en liten demning. Man fortsetter så rett sørover inn på den gamle anleggsveien som følges ned til demninga på Rembesdalsvatnet. Videre over demninga og bratt opp lia rett bak det lille pumpehuset og så nordover et kort stykke. I det bratteste partiet svinger stien sørover igjen og man kommer etterhvert opp på ryggen sørøst for Skoranuten. Deretter går stien ned i en sidedal hvor det er en bekk som må krysses. Så opp på flata mellom Torkjelshøgda og et vann der ser man varderekka på ruta til Liseth og Simadalen. Inn på denne ruta og så nordøstover mot Moldnuten og inn på den opprinnelige ruta til Kjeldebu. Her lå det gamle stikrysset og herfra tar man sørøstover med Skytjedalsfjellet på venstre hånd. Skytjedalsbekken steingåes, eventuelt kan man krysse bekken på snøfonner. Videre til Isdøljuvet, over elva her på sommerbru og videre ned til Helleelva som vades. Videre sørøstover til Hallingspranget og stidelet til Liseth. Herfra østover til Leirhalsnosa og ned forbi stidelet til Finse og videre ned til Leiro og over elva på helårsbru. Så opp langs Kjeldo til stidelet til Krækkja like ved sommerbrua over Kjeldo. Over brua og bort til Kjeldebu som ligger et lite stykke lengre øst. Ruta vil etter planen bli tilbakeført til gammel trase i løpet av 2020.

Fra Kjeldebu

Ruta er lagt om på slutten, før Rembesdalen. Vestover fra Kjeldebu til sommerbrua over Kjeldo. Over til stidelet til Krækkja på nordsida av elva. Herfra vestover på nordsida av elva ned til helårsbrua over Leiro. Så opp gjennom kratt og over våt myr til stidelet til Finse. Videre nordvestover opp østryggen av Storaberget. Så vestover til stidelet til Liseth ved Hallingspranget. Herfra nordvestover og ned til Helleelva som vades. Opp til Isdøljuvet, over elva her på sommerbru og videre oppover i nordvestlig retning. Sør for Skytjedalsfjellet steingås Skytjedalsbekken, eventuelt kan man krysse på snøfonner. Over ryggen vest for Skytjedalsfjellet og ned til det gamle stidelet til Rembesdalsseter. Herfra er ruta lagt om fordi det har vært flom under Rembesdalskåkjet. Man følger nå ruta mot Liseth og Simadalen sørvestover til man har passert Torkjelshøgda. Herfra tar ruta mot Rembesdalsseter av nordvestover og tar ned mellom Torkjellshøgda og Rembesdalsvatnet. Ned i en sidedal der en bekk krysses og så opp igjen opp mot Skoranuten som man har på høyre hånd. Fra ryggen under Skoranuten går stien etterhvert utover mot Rembesdalsvatnet. Her er et kort bratt parti før ruta dreier skarpt vestover ned til et lite pumpehus ved demninga. Videre over demninga og så vestover på den gamle anleggsveien til stien tar av rett nordover. Videre på østsida av et lite vann. og over den første elva fra vannet på en liten demning. Den neste elva fra vannet må enten vades eller krysses på ei snøfonn høyere oppe. Derfra fortsetter man rett nordover inntil man kommer inn på ruta Hallingskeid - Rembesdalsseter. Fra stikrysset her er det ca. 1 km bort til hytta. Dette er en midlertidig omlegging pga flommen og ruta er planlagt tilbakeført til opprinnelig trase i 2020.erket per 2017.

Annonse