Litlos til Torehytten

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket vinterrute (har61v)
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  16,8 km
  1 dag
 • Sesong
  Mar, Apr

Fra Litlos

Kvistet i påsken. Omtrent som sommerruta til Tyssevassbu til kvistedelet i nordvestenden av Kollsvatnet. Herfra mot nord og over Krokavatnet og det vestligste av Grøndalsvatni. Videre i samme retning over Grytevatnet til foten av Hårteigen og vest for denne og ned på Øvsta Soltjørni.

Fra Torehytten

Fra Torehytten ut på Øvsta Soltjørni. I sørenden av vannet tar løype av sørvestover mot Tyssevassbu. Løypa til Litlos går på vestsiden av Hårteigen og går etter hvert parallelt med sommerruta frem til Grytevatnet. Løypa går videre over isen. Deretter svinger den svakt sørvestover til Krokavatnet og videre til Kollsvatnet. Her er det også løypekryss for skiløype til Tyssevassbu. Skiløypa går i kanten av Kollsvatnet og går deretter på nordsiden av Litloshaugen og frem til Litlos.
De fleste rutene i fjellet i Sør-Norge blir merket til påsken. Før og etter påske er det færre åpne hytter og ruter som er merket.
Se dnt.no/vintermerking for mer informasjon.
Annonse