Fra Loen til Skålabu / Skålatårnet

Annonse

Om ruta

Om ruta

Fra Loen

Topptur. Meget bratt og utsatt rute i dårlig vær. Fra Tjugen (Tyva) opp langs Fosdøla, på bru ovenfor skoggrensa, forbi en setertuft, Skringla, og opp i skråninga av Skåla opp til Skålelva som følges til Skålavatnet. Videre gjennom stor ur med sikte på det breie skaret mellom Store-Skåla og Sandsnibba. Opparbeidet sti, delvis trappetrinn. Fra skaret svinger man til venstre og fortsetter bratt opp i ur og på sva uten sti. Fra et platå svinger man litt til høyre og over en nesten flat snøovergang, Flatebreen. Herfra hellelagt sti, til dels trapper, forbi imponerende styrtninger og juv opp til Kloumannstårnet og Skålabu. På topptur med lett sekk bruker man kortere tid enn angitt.

Annonse