Storavassbu til Løkjelsvatnhytta

Ansvarlig: Haugesund Turistforening
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (etn14)
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  13,7 km
  6 timer
 • Sesong
  Jun - okt

Fra Storavassbu

Stien mot nord og ned til Litlavatnet. På østsida av dette, sikringsstreng. Nordover mot stidelet til Frette og Blomstølen. På helårsbru over elva, forbi Hovdastølen og ned til Flotevatnet. Over helårsbru i vestenden, opp forbi Flotestølen og Håheimstølen. Over elva fra Djupavatnet og stigning mot vest til Austmannavatnet. Herfra ned til Løkjelsvatnhytta.

Vær oppmerksom på at broen over Floteelva er ødelagt i løpet av vinteren. Den er ikke på plass ennå.

Fra Løkjelsvatnhytta

Nordover fra hytta opp til Austmannavatnet, så østover ned til Djupavatnet. Nordøstover mellom Djupavatnet og Mjåvatn, forbi Håheimstølen, Flåtestølen og over bro i Flåtevatnets vestende (utløpsosen). Nordøstover forbi Frettestølen, deretter østover til aluminiumsbro over elven fra Litlavatnet. Litt øst for broen: stidele til Blomstølen/Frette og Storavassbu. Sørøstover langs Litlavatnet, (sikringsstreng), over Holsnaåni og opp til Storavatnet og langs dette til hytta ca midt på vatnets østside.
Annonse