Fra Rondvassbu til Rondslottet 2178 moh. via Vinjeronden

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (ron19)
 • Gradering
  Ekstra krevende
 • Lengde og varighet
  6,2 km
  4 timer, 30 minutter
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Rondvassbu

Bratt topptur til dels i mye ur. Utsatt rute i dårlig vær og sterk vind. Bratt opp bak Rondvassbu mot nordøst og forbi stidelet til Storronden. I slakere terreng inn i Rondholet og så meget bratt opp i ur til Vinjeronden, 2045 moh. Herfra bratt ned i nordlig retning og så bratt opp kammen til Rondslottet, Rondanes høyeste topp. Imponerende rundskue mot Digerronden, Midtronden og Høgronden i nordøst og Smiubelgin i vest. Samme vei ned eller ned østover til Bjørnhollia (5 t dit). Med lett topptursekk bruker man kortere tid enn oppgitt.
Annonse