Kalhovd til Mårbu

Ansvarlig: DNT Telemark

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (undefined)
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  18,8 km
  6 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Kalhovd

Opp lia og nordover opp på Mårsbrotet med flott utsikt. Ned til Uppnesåi som steingåes og videre nordvestover forbi Oppnestjønni. Så opp over vestre utløper av Oppnesfjellet og over Syvrenuten like øst for toppen. Videre ned til Syvra, som må vades ved stor vannføring, og langs østsida av Mår fram til Mårbu.

Fra Mårbu

Fra Mårbu fortsetter stien sørøster over til dels myrete partier mot Syvra (må steingåes eller vades ved stor vannføring). Stien fortsetter opp lia mot Syvrenuten på østsiden av denne mot Oppnestjønni og Uppnesåi (som steingåes eller vades ved stor vannføring). Stien fortsetter over Mårsbrotet mot Vesle Flottetjønn og videre ned lia mot Kalhovd.