Liomseter til Haldorbu

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket vinterrute (hul18v)
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  16,0 km
  1 dag
 • Sesong
  Feb - apr

Fra Liomseter

Opp gjennom skogen mellom Brennfjellet og Vakkerlifjellet til løypedelet mot Storkvelvbu i skoggrensa. Langs Fossbekken til Langsubua og nytt rutedele til Storkvelvbu. Herfra sørover og etter hvert ned til Haldorbu. NB! Det er åpnet ny selvbetjeningshytte, Fehytta, ved Liomseter. Den er tilgjengelig vinterstid når Liomseter er stengt.

Fra Haldorbu

Løypa går i nordlig retning opp bak hytta, og frem til løypekryss øst for Langsubua (åpen allmenningshytte med 4 senger og ved). Derfra går løypa sørøstover over Dølnfjellet, videre i retning Fossbekktjønnet og til løypekryss på Vakkerlifjell. Herfra går det rute nordvestover til Storkvelvbu. Løypa til Liomseter skrår sørøstover ned i skogen og frem til hytta. NB! Det er etablert ny selvbetjeningshytte, Fehytta, ved Liomseter som er åpen i vintersesongen når Liomseter er stengt.
De fleste rutene i fjellet i Sør-Norge blir merket til påsken. Før og etter påske er det færre åpne hytter og ruter som er merket.
Se dnt.no/vintermerking for mer informasjon.
Annonse