Litlos til Hadlaskard via Hårteigen

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (har60)
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  22,7 km
  8 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Litlos

Mot nordvest og over Skadvassbekken og videre vest for Skadvassnuten og Bekkheldrane. Så forbi Grøndalsvatnet i vestenden og opp til Grytevatnet der bekken krysses ved utoset. Videre opp i skaret vest for Grytenuten og ned til vann 1373. Opp mot nordvest, ofte på store snøfonner. Sør for Hårteigen svinger ruta nordøstover og opp til foten av fjellet. Herfra kan toppen bestiges (ikke DNT-rute). På nordøstsida av toppen stidele til Torehytten. Herfra mot nordøst og ned Smøygsdal og over Falkabrotet til Viersdalen. Stidele til Torehytten sørvest for setra der de fleste kartene har en umerket sti (som nå er T-merket), men den er riktig inntegnet på Hardangervidda Vest (2013) 1:100 000 fra Nordeca. Viersdølo vades (vanligvis enkelt) rett før man kommer til setra. Fra Viersdalen nordøstover og inn i Kyrkjesteinsdalen, på nordsida av Kyrkjesteinsbekkene og forbi stidelet til Litlos om Åremot. Videre langs Veig 1/2 km nordover til stidelet til Stavali og så på sommmerbru over elva og bort til hytta.

Fra Hadlaskard via Hårteigen

Over Veig på sommerbru til stidelet til Stavali og så langs elva sørover til stidelet til Litlos om Åremot. Herfra mot sørvest inn i Kyrkjesteinsdalen og til Viersdalen. Vad over Viersdølo her, vanligvis enkelt. På vestsida av elva sørover et kort stykke til ruta til Torehytten om Solnuten tar av rett vestover. Videre sørvestover over Falkabrotet og opp Smøygsdal til foten av Hårteigen. Stidele til Litlos like øst for toppen. Like etter mulighet for bestigning av Hårteigen opp et gjel på østsida av fjellet (ingen DNT-rute). Slakt nedover, ofte på store snøfonner, til vann 1373. Så opp i skaret vest for Grytenuten og ned igjen og videre sørover langs vestsida av Grytevatnet. Bekken krysses ved utoset. Ned til Grøndalsvatnet, over bekken i norvestenden av vannet og vest for Bekkheldrane og Skadvassnuten. Over Skadvassbekken og sørøstover ned til hytta.

Annonse