Sandhaug til Rauhelleren

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (har30)
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  24,9 km
  8 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Sandhaug

Mot nordøst vest for Krakavadnutane til Eriksbudalen og over Eriksbuegga. Videre over Vombsflatane nord for Skrovstjønne til Bakketjønnbekken som krysses. Stidele til Stigstuv og Trondsbu sørvest for Midstrandnuten. Videre på nordsida av Langesjøen til Rauhelleren.

Fra Rauhelleren

Vestover på nordsida av Langessjøen. Stidele til Stigstuv og Trondsbu sørvest for Midstrandnuten. Videre på sørsida av Sunnaveggen til Bakketjønnbekken og over denne. Over Vombsflatene nord om Skrovstjønne, over Eriksbuegga og Eriksbudalen. Videre sørvestover på østsida av høyde 1346 ved Reinsmyrtjørna og ned til hytta.
Annonse