Hjelle til Avdalen gard

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (jot57)
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  2,8 km
  1 time, 30 minutter
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Hjelle

Bratt rute. Nordover Utladalen på den stengte bomveien (Folkevegen) til Vetti. Over de tre første veibruene og forbi den imponerende Avdalsfossen. Like etter fossen tar på stien (den tildligere gårdsveien) til Hagaberg og Avdalen av mot vest. Bratt opp dalsida til den flott restaurerte gården.

Fra Avdalen gard

Bratt ned østover fra gården på stien som er den gamle gårdsveien til Hagaberg og Avdalen. Ned til Folkevegen (stengt bomvei til Vetti) i bunnen av Utladalen. Videre sørover på veien ned forbi den imponerende Avdalsfossen og til Hjelle.

Annonse