Krækkja til Stigstuv

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (undefined)
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  19,5 km
  6 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Krækkja

Et kort stykke opp langs ruta mot Finse til stidelet. Herfra opp mot sørvest gjennom et lite skar og på sommerbru over elva mellom Drageidfjorden og Storekrækkja og så opp til stidelet til Kjeldebu. Videre opp i skaret vest for Halnekollen og ned et trangt gjel og forbi stidele for umerket sti til Halne fjellstove. Ned til og over rv. 7 (1 1/2 t hit) og så sørover til sommerbru over Skulevikåna. Videre mot sørvest til Lundhaukedalen og stidelet til Dyranut om Bjoreidalen. OBS: Bjoreidalshytta er nedlagt! Ingen overnatting der lenger. Herfra mot sør over ryggen mellom Skaupsjøberget og Håsteinreet og forbi Simletjørna ned til hytta.

Fra Stigstuv

Mot nord opp vest for Grasnuten, forbi Simletjørna og over ryggen mellom Håsteinreiret og Skaupsjøberget til Lundhaukedalen. Forbi stidele til Dyranut om Bjoreidalen. OBS: Bjoreidalshytta er nedlagt! Ingen overnatting der lenger. Mot nordøst til sommerbru over Skulevikåna. Forbi Hætjørna på vestsiden og ned til og over rv. 7. Ca 700 m østover langs veien til Halne Fjellstova. Fra riksveien er det 1 1/2 t videre til Krækkja. Over veien og opp et trangt gjel og forbi stidelet for umerka sti ned til Halne, over Halnebotnane og ned et skar til sørenden av Drageidfjorden. Forbi stidelet til Kjeldebu midt i skaret. Videre på sommerbru over elva mellom Drageidfjorden og Storekrækkja. Ca. 500 m etter brua forbi stidelet mot Finse. Mot sørøst og ned et skar til Krækkja.