Utsikt hele veien

Legg til huskeliste
Annonse

Fra veien ved nordenden av demninga er det like langt rundt vannet ti hytta begge veier. Fra parkeringsplassen i sørenden av demninga er det litt kortere. Ruta langs nordsiden har minst stigning og er best om det er mye vann i elver og bekker. På sti på nordøstsida av Reinsvatnet opp til stidelet mot Brandstadbu sørøst for Tjønnebotnelva. Herfra nordvestover på nordsida av Reinsvatnet og på sommerbru over Tjønnbotnelva og ned til nordvestenden av vannet og på ei lita stigebru over elva fra Reinsdalen og langs vestsida av vannet til Reinsvassbu. 2 t

Innover dalen på nordsida av elva til vannskillet i Vikebotnen og videre vestover. Lengre nor over Vikeelva på ny bru der gitterverket ligger fast hele året mens lemmene fjernes om vinteren. Praktfull utsikt øverst i skaret til Eikesdalsvatnet og Hoemsdalen omkranset av Hoemtinden, Gjuratinden, Nyheitinden og Sjøvdøla. Luftig øverst i skaret, krever forsiktighet. Kjetting vil bli oppsatt i løpet av 2011. Meget bratt, men fin svinget sti ned til Vike, båtskyss til Hoemsbu (ikke medregnet i gangtida). Båtførere Arne Vike tlf. 71 23 45 15 eller Knut Arne Vike tlf. 71 23 45 70. 4 ½ t

Adkomst med egen bil

Kjør til Holbuvatnet nord for Aursjøen. Retur samme vei
Annonse