Lageråarunden

Publisert av: Hamar og Hedemarken Turistforening
Annonse

Om turen

Lageråarunden har blitt tilrettelagt i løpet av 2020. Det er en runde på 4,2 km med flere mulig tilførselsstier og koblingsmuligheter. Runden krysser elva Lageråa to ganger og det er bygd flotte bruer begge steder. Her kan du gå på trivelige skogsstier i furuskog, gjennom hogstfelt og nær kulturlandskapet. Terrenget er lettgått og flatt. Det er god bærskog hele sesongen - fra markjordbær og villbringebær til blåbær og tyttebær. Stirunden er helt øst i Hamar/Vang og litt i Løten. Området er avgrenset av RV 25 i nord og Kongsvegen i sør og har en merket kobling til Ilsengstiene.

Dette er de merkede tilførselsstiene:

  • Fra nord/nordvest kan man starte på blåmerking i skogkanten ved Ingvoldstadvegen nær RV 25 mellom Ålstad og Lageråen. Her er det lite parkeringsmuligheter så fungerer best med sykkel eller buss på RV 25 avstigning rett øst for Ålstad.
  • Fra sør kan man fortsette nordover fra Ilsengstiene ved krysset øst for Farmenkoia
  • Fra vest kan man parkere bilen ved Slettringen og gå østover til Lageråarunden

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Det er parkering og godt utgangspunkt rett nord for Birkelymoen/Gihlemoen og der blir parkeringsplassen utvidet innunder høyspentlinja. Parkering/startpunkt kan også være innerst i Slettringen.

Adkomst med offentlig transport

Det er også mulig å bruke buss B26 mellom Hamar og Løten og gå av/på på Birkelymoen eller en av bussene mellom Hamar og Elverum på RV 25 og gå av mellom Ålstad og Lageråen gårder.
Annonse