Legg til huskeliste
Annonse

OBS! Vi oppfordrer til å bruke parkeringsplassen ved startpunktet av dette turforslaget. Nå er den stor og god.

Lageråarunden har blitt tilrettelagt i løpet av 2020. Det er en runde på 4,2 km med flere mulig tilførselsstier og koblingsmuligheter. Runden krysser elva Lageråa to ganger og det er bygd flotte bruer begge ste...

Adkomst med egen bil

Det er parkering og godt utgangspunkt rett nord for Birkelymoen/Gihlemoen og der blir parkeringsplassen utvidet innunder høyspentlinja. Parkering/startpunkt kan også være innerst i Slettringen.

Adkomst med kollektivtransport

Det er også mulig å bruke buss B26 mellom Hamar og Løten og gå av/på på Birkelymoen eller en av bussene mellom Hamar og Elverum på RV 25 og gå av/på på Løvås mellom Ålstad og Lageråen gårder.

Annonse